ความรู้รอบตัว / เกร็ดความรู้ / ความรู้ทั่วไป

ความแตกต่างของน็อตสกรูและสลักเกลียว

เป็นข้อสันนิษฐานทั่วไปที่ว่าสลักเกลียวคือสกรูอีกแบบหนึ่งที่มีไว้เพื่อสำหรับยึดสิ่งของ เป็นการเน้นไปในเรื่องของการจับยึดเป็นหลัก แต่รูปร่างของน็อตสกรูและสลักเกลียวมีลักษณะที่คล้ายคลึ่งกันอย่างมาก และทำหน้าที่คล้ายๆกัน แต่การเลือกใช้งานแต่ละอย่างก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับหน้างาน เพราะว่าทั้งสองมีหน้าที่การทำงานที่ไม่เหมือนกัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสลักเกลียวกับน็อตสกรูใช่งานต่างกันอย่างไร

คู่มือในการใช้น็อตสกรูและสลักเกลียวออกมาอธิบายว่า สลักเกลียวมักจะถูกใช้ในงานด้านการประกอบเข้ากับวัตถุมากกว่า เหมาะความว่าทีการเจาะนำร่องไว้แล้วจึงนำสลักเกลียวเข้าไปยึดให้แน่นหนา โดยร่องที่ถูกยึดจะไม่ถูกเกลียวหมนุกินหน้างานออกไป ในการเปรียบเทียบสกรูใช้เพื่อประกอบวัตถุที่ต้องการความแน่นหนาแบบพิเศษ ด้วยเกลียวที่พันขึ้นมาจนสุดจึงทำให้การหมุนเกลียวเข้าไปนั้นเกิดร่องเล็กน้อย นี่คือสิ่งที่ออกมาสรุปได้ว่าไม่ใช่ทุกวัตถุที่จะสามารถเลือกใช้สกรูในการจับยึดดังนั้นความแตกต่างพื้นฐานระหว่างน็อตสกรูและสลักเกลียวนั้นก็คือ

น็อตสกรูใช้ในการประกอบวัตถุที่มีเกลียวในขณะที่ สลักเกลียวใช้ในการประกอบวัตถุที่ยังไม่มีเกลียวนั้นเอง ด้วยเหตุนี้สกรูสามารถสร้างเกลียวใหม่ขึ้นมาได้เอง เมื่ออยู่ในขั้นตอนติดตั้งอีกด้วย นอกจากนี้ยังควรสังเกตด้วยว่าต้องหมุนสกรูทางไหน หัวน็อตนั้นมีกี่แฉก แต่ตัวสลักเกลียวสามารถยึดสลักเกลียวเข้าที่โดยใช้เครื่องมือเดียวเท่านั้น มีสลักเกลียวหลายประเภทซึ่งบางประเภทให้เราได้เลือกใช้งานตามหน้างานให้เหมาะสม สลักเกลียวส่วนมากนั้นทำจากส่วนผสมของเหล็กที่มากถึง 90% ทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการในบรรดา บริษัท ผู้ผลิต

น็อตสกรูเองก็ถูกแบ่งออกมาด้วยกันหลายประเภท  ได้แก่ สกรูชิปบอร์ด สกรูบอร์ด สกรูดาดฟ้า สกรูไดรฟ์ สกรูไดรฟ์ค้อนสกรู drywall สกรูตา สกรูเดือย สกรูไม้ สกรูคู่ สกรูหัวยึด และ สกรูโลหะแผ่น รูปทรงของหัวแต่ละตัวนั้นจะแตกต่างกันออกไปส่วนมากที่เรามักจะเห็นกัน ได้แก่ หัวกระทะ หัวปุ่มกลม หัวรูมรูปไข่ และหน้าแปลน

เนื้อหาได้มาจาก น็อตสกรู